NeuroMaster™
tar vid där NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) slutar, vänder på begreppen och går vidare med tekniker för att 
bli en mästare i att påverka din egen och andras neurologi.

Detta är teknikerna som utvecklades ur andra riktningar där du utifrån uppdaterad forskning och erfarenhet når en nivå där du kan välja att kontrollera dig själv och din omgivning.

Som NeuroMaster™ blir du en expert på att tolka och förstå dig själv och andra. Du lär dig kontrollera neurologin hos dig själv och andra och du lär dig utnyttja dina egna och andras resurser.

Neurologin är inte beroende av logik och rationalitet. De flesta av våra tankar, känslor och beteenden är omedvetna. Många gånger följer vi invanda mönster utan att ens reflektera medvetet. Genom att läsa av omedvetna signaler kan du förstå och förändra dig själv och andra människor.

 

Ur programmet

 • Mikrouttryck
  Genom övning i att registrera mikrouttryck kommer du lära dig att avslöja dolda känslor. Denna kunskap baseras på Dr Paul Ekmans forskning och gör bland annat att du kan avslöja en lögn.
 • Intuition
  När du lär dig lita på och förstå din intuition får du tillgång till omedveten kunskap.
 •  Social Engineering
  Tekniker för att gå utanför tidigare komfortzoner och använda förprogrammerade mönster för påverkan och kommunikation.
 • Black Mirror
  Hur du skapar en konversation som din samtalspartner upplever som fantastisk.
 • Inception
  Att installera nya sanningar utifrån de existerande med hjälp av bl.a. belief-loops.
 • KonversationsHypnos

 

 

Kartan är den enda verkligheten

Lär dig kontrollera kartan

Vi har alla vår karta av omvärlden och det är denna karta vi utgår från. Alltså är det kartan du måste kontrollera snarare än verkligheten. Det innebär att om du vill kontrollera dig själv måste du kontrollera din karta. Och om du vill påverka andra måste du gå in i deras karta.

Som NeuroMaster™ är det precis detta du kan göra:
Gå in och ta kontroll över kartan, vilket blir detsamma som att gå in och ta kontroll över verkligheten. Din egen och andras. Självklart kan du sedan expandera kartan för att ge dig själv och andra större möjligheter.

 

 

 

 

Mikrouttryck

Lär dig att läsa av dolda känslor.

Mikrouttryck är ansiktsuttryck som visas under så kort tid att vi normalt inte lägger märke till dem. Oftast handlar det om känslor som vi medvetet eller omedvetet försöker dölja.

Genom övning kan du lära dig att lägga märke till dessa ansiktsuttryck och bättre förstå andra människor. Du kan också lära dig att avslöja lögner. Metoden bygger på Paul Ekmans forskning som också ligger till grund för den fiktiva TV-serien “lie to me”. Som NeuroMaster™ blir du expert på att läsa av andra människor och förstå dem på ett djupare plan.

 

 

 

Kommunicera under radarn

All kommunikation är påverkan
-även om det bara handlar om att få någon att förstå dig.

Som NeuroMaster™ lär du dig använda resultatinriktad kommunikation. Det innebär att du talar direkt till människors omedvetna neurologi och meningen med kommunikationen är resultatet du får.
I detta koncept ingår det som kallas konversations-hypnos. Ett effektivt sätt att påverka genom att passera den medvetna spärren.

 

 

 

Intuition-nyckeln till omedveten kunskap

Intuition är inget mystiskt eller övernaturligt

-utan snarare ett sätt att få tillgång till det tänkande som sker på en omedveten nivå.

Via våra sinnen tar vi in lite drygt en miljon gånger mer information än vi medvetet kan uppleva. Som NeuroMaster™ kan du använda och lita på din intuition för att få tillgång till din omedvetna information.

 

 

 

NeuroMaster™ Steg 1 -Basic level

OBS! För att kunna tillägna dig denna kurs bäst rekommenderas att du har grundläggande förkunskaper i NLP och/eller hypnos.
Pris 8 700 ink moms (6 960 ex moms)