NLP Practitioner

Vad kan man förvänta sig av en utbildning till NLP Practitioner?

Det finns många olika institut över världen som erbjuder certifiering till NLP Practitioner. Från snudd på oseriösa som erbjuder utbildningen online elller ser det som en kvalitetsstämpel att kursen tar lång tid. Du kan inte effektivt lära dig NLP ensam på kammaren utan måste lära dig tillsammans med andra. Endast två institut erbjuder certifiering via någon av NLP’s grundare. ITCANLP (ej att förväxla med INLPTA) som är John Grinders organisation och Society of NLP som är Richard Bandlers.

En bra kurs till NLP Practitioner bör framför allt vara praktisk med mycket övning. Teori kan du läsa på egen hand, men det överlägset bästa sättet att lära sig färdigheter är att praktisera.

Under en NLP Practitioner-utbildning lär sig deltagarna en rad verktyg och tekniker för att förbättra kommunikationen, förstå sig själva och andra bättre, och förändra negativa tankemönster och beteenden. Utbildningen fokuserar på att hjälpa deltagarna att utveckla en ökad medvetenhet om hur deras tankar, känslor och beteenden påverkar deras liv och relationer, och hur de kan använda NLP-tekniker för att göra positiva förändringar hos sig själva och andra.

Några saker som bör ingå i en NLP Practitioner-utbildning är:

  1. Grundläggande Principer: Deltagarna lär sig de grundläggande begreppen och teorierna som ligger till grund för NLP, såsom NLP:s grundantaganden, det medvetna och omedvetna sinnet, samt vikten av sensorisk skärpa.
  1. Kommunikationsfärdigheter: Deltagarna lär sig betydelsen av effektiv kommunikation för att uppnå önskade resultat. De tränas i tekniker som att skapa rapport, aktiv lyssning och språkmönster för övertalning och inflytande. Här ingår bland annat Miltonmodellen, Rapport, Ankare, Eye Accessing Cues
  1. Tekniker för Beteendeförändring: NLP Practitioner-utbildningen erbjuder en mängd verktyg och tekniker för att underlätta personlig utveckling och övervinna begränsande övertygelser eller beteenden både hos sig själv och andra. Här ingår tekniker som Metamodellen, swish-mönster, Fast Phopia Cure, Dissociation, Association, Arbete med submodaliteter och tidslinjer.
  1. Strategier för Framgång: Deltagarna utforskar strategier för att sätta och uppnå mål, både personliga och yrkesmässiga. De lär sig hur man modellerar excellens från framgångsrika individer och tillämpar dessa strategier i sina egna liv.

Vi rekommenderar att du söker efter en trainer (lärare) som har praktisk erfarenhet och verkligen själv använder det som lärs ut. Annnars riskerar du att bara lära dig teori och då har du kastat bort pengarna och tiden.

Dessutom bör en bra utbildning till NLP Practitioner innehålla det som Richard Bandler kallar tranceintegrering som i korthet innebär att erfarenheterna och kunskaperna processas på en omedveten nivå. Detta är en del av den accelererade inlärningen som innebär att kursledare inom Society of NLP kan genomföra en NLP Practitioner på endast sju dagar.

Eftersom många av teknikerna får bäst effekt om klienten befinner sig i ett transtillstånd bör du också få lära dig hur du inducerar ett sådant tillstånd hos klienter och dig själv.

Enligt Richard Bandler är en Licensierad NLP Practitioner en person som lärt sig att använda olika modeller och installera strategier så att människor kan bli fria och fungera optimalt. En NLP Practitioner är helt enkelt en person som får resultat. Här är ett klipp där han berättar om just detta: Dr Richard Bandler explains what is a Licensed Practitioner of NLP

Efter att ha slutfört en NLP Practitioner-utbildning kan deltagarna använda sina nya färdigheter och kunskaper på olika sätt. NLP Practitioners arbetar inom olika områden, inklusive coaching, rådgivning, utbildning, affärer och personlig utveckling. De kan hjälpa sig själva och klienter att övervinna fobier, förbättra relationer, öka prestationen eller uppnå specifika mål. NLP-tekniker kan tillämpas i olika sammanhang, från terapeutiska ingripanden till ledarskapsutveckling och kommunikationsträning.

Efter en avslutad utbildning till NLP Practitioner erhåller du vanligtvis ett certifikat undertecknat av din trainer samt grundarna av institutet

Kontakta mig om du vill veta mer