Vad är hypnos

Historia

Historiskt har man använt hypnos i olika kulturer för terapeutiska ändamål. Från antika civilisationer som Egypten och Grekland till moderna terapeutiska behandlingar. Under det senaste århundradet har man gjort många vetenskapliga studier av detta tillstånd. Och bland annat därför använder man hypnos inom medicin och psykologi.

En av de mest kända pionjärerna var den österrikiska läkaren Franz Mesmer på 1700-talet. Han hade teorier om ”animalisk magnetism” och han använde hypnosliknande tekniker för att inducera tillstånd av djup avslappning och trans. Därför kallade man länge detta för mesmerism. Mesmers arbete banade väg för den moderna hypnosen och påverkade många forskare och utövare inom området.

I mer modern tid har framför allt Dave Elman och Milton H. Erickson varit stora pionjärer.

 

Ett mentalt tillstånd

Hypnos är ett mentalt tillstånd som oftast innefattar avslappning och fokus. Vi kan jämföra med om du till exempel lever dig in i en bra film. Då är du i ett hypnotiskt tillstånd. Den viktigaste skillnaden mellan hypnos och sömn är att du i hypnos alltid är medveten. Sedan kan det ofta hända att tankarna vandrar iväg ungefär som när du dagdrömmer. Men även när du dagdrömmer är du, på en nivå, medveten om till exempel var du befinner dig. Samma sak när du lever dig in i en bra film, så vet du på en nivå att du befinner dig i en biosalong eller framför en skärm.

När vi specifikt kallar det för hypnos har vi oftast ett syfte. Detta kan vara att underhålla (scenhypnos) eller att hjälpa en klient med något specifikt. Och det är viktigt att förstå att själva hypnosen i sig inte är terapi utan ett mentalt tillstånd som underlättar olika interventioner.

Den klassiska metoden man använt tillsammans med är så kallade suggestiioner. Det innebär att man upprepar ett budskap och så att säga ”tjatar” in det i hjärnan. En något mer avancerad teknik som används är visualisering där man i fantasin föreställer sig sitt önskade resultat.

Själv arbetar jag oftast med en kombination av hypnos och NLP (NeuroLingvistisk Programmering), vilken är mycket effektivt. Det gör att jag oftast får fullgoda resultat med mina klienter efter bara en session.

 

Användningsområden

Hypnos ha visat sig effektivt för bla.a.

Rökavvänjning
Minskad stress
Viktiminskning
Idrottsprestationer
Fobier
Sömnproblem
Ångest

Men även till synes rent fysiska saker som t.ex.

IBS
Allergi
Vårtor

 

Hypnosinduktion

Metoden för att försätta en person i hypnos kallas induktion. För att denna hypnosinduktion ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att den anpassas efter klienten.

Grunderna är ganska enkla och handlar om ett antal tekniker och principer. Mina kursdeltagare lär sig grunderna på två dagar. Som med så mycket annat blir man självklart bättre ju mer man övar. Jag ser på hypnos som ett hantverk. Vem som helst kan lära sig grunderna och för att bli en mästare behöver du öva. När du är tillräckligt bra är det närmare en konstart.

 

Myter

Den finns flera långlivade myter om detta tillstånd och en vanlig sådan är att människor är olika ”hypnotiserbara”. Detta kommer från den så kallade Stanfordskalan. Den skalan mäter endast hur mottaglig en person är för specifika suggestioner som inte är anpassade efter individen. Enligt mitt synsätt är alla människor hypnotiserbara om man anpassar induktionen efter individen. Sedan har olika människor olika lätt att gå in i djup trans, men alla kan nå dit med lite träning.

Trots sin popularitet och användning inom medicin, forskning och psykologi uppfattar många hypnos som ett kontroversiell och mystiskt fenomen. Och det finns många seglivade myter om detta tillstånd. En vanlig missuppfattning som sprids av de som borde veta bättre är att det inte är tillåtet att använda hypnos om man inte är legitimerad inom vården. Det är alltså inte sant och hur det förhåller sig med detta förklaras i gratiskursen Nya Lagrummet som skapats av föreningen International Hypnotists Guild (där jag är medgrundare och sitter i styrelsen).

Sammantaget är hypnos ett kraftfullt och mångsidigt tillstånd som kan främja hälsa och välbefinnande. Därför är det viktigt med fortsatt forskning och förståelse så att hypnos kan fortsätta att spela en viktig roll inom medicin, psykologi och personlig utveckling. Därmed lär detta mentala tillstånd fortsätta fascinera och inspirera oss.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer