Villkor för anmälan till kurs

Kursavgiften faktureras med betalningsvillkor 30 dgr netto. Vid anmälan nära inpå kursen gäller dock senaste betalningsdag tre vardagar innan kursstart.
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta kursen vid för få antal deltagare eller andra omständigheter utanför vår kontroll.
 
Anmälan är bindande, men du har alltid möjlighet att flytta ditt deltagande till annat kursdatum i mån av plats. Vid eventuell tvist kommer Praesto Training AB att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.